آموزش هواپیمای مدل

آموزش هواپیمای مدل

آموزش هواپیمای مدل

 

با این 160 عدد عکس از تمامیه قسمتهای ساخت هواپیمای مدل شما می توانید به راحتی از روی تقشه نگاه کنید و ساخت هواپیمای مدل رو اموزش ببینید و از راحتی کار ساخت ان پی ببرید . این هواپیما جنس چوب بالسا و دارای ابعاد 120 طول بدنه و 180 طول بال می باشد


خرید آنلاین